Kan iedereen private leasen?

Shane JebbinkShane Jebbink12 september 2022 om 15:27

Private lease is een uitstekende manier om voor een vast scherp maandtarief een nieuwe auto te rijden. De huurvorm is echter niet voor iedereen geschikt of bereikbaar. Voordat je aan een private leasecontract kan beginnen word je door de leasemaatschappij getoetst aan enkele voorwaarden.

Maar wat houdt dat precies in? Waar letten de leasemaatschappijen op bij het aannemen van nieuwe klanten? In dit artikel lees je alles over de financiële toetsing die aan een private leasecontract voorafgaat.

man-in-auto-achter-stuur

Wil jij een nieuwe auto private leasen? Kijk in onze vergelijker voor de beste private lease deals.

Kredietcheck private lease 

Voordat je een private leasecontract aangaat, controleren leasemaatschappijen of je het contract kan dragen. Dat is ook logisch: je gaat met het contract een bepaalde financiële verplichting aan, waar je wel aan moet kunnen blijven voldoen. De leasemaatschappijen gaan een bepaald risico aan met elke nieuwe klant. Het zou namelijk voor kunnen komen dat een klant om wat voor een reden dan ook niet meer kan betalen. 

Om dit risico te minimaliseren, voert een extern bureau in opdracht van de leasemaatschappij doorgaans een acceptatietoetsing uit. Daarin beoordeelt de externe partij of je de financiële last over de looptijd van het contract kan dragen. Dit noemt men ook wel een kredietcheck. Voor alle maatschappijen die zijn aangesloten bij het Keurmerk Private Lease (op lieverprivatelease.nl zijn alle maatschappijen aangesloten bij het keurmerk) is de kredietcheck zelfs verplicht.

Draagkrachtnorm

Voor de kredietcheck is de draagkrachtnorm de leidraad. De draagkrachtnorm geeft aan welk bedrag je per maand over moet houden voor levensonderhoud als alle vaste lasten zijn betaald. Om dit vast te stellen heeft de controlerende partij allerlei (financiële) gegevens nodig van de potentiële klant. Zo kun je bijvoorbeeld denken aan salarisstroken, bankafschriften, documenten omtrent je hypotheek of huurlasten en je BKR-gegevens.

Private lease zonder vast contract?

Veel partijen hanteren een verplichting van een vast contract voordat een private leasecontract wordt afgesloten. Dit vaste contract geeft de leasemaatschappijen zoveel mogelijk zekerheid van een gegarandeerd salaris dat niet zomaar wegvalt, waardoor er niet meer kan worden voldaan aan de betalingsverplichting. Het komt ook voor dat je bij een ontslag onder je leasecontract uit kan komen. Dit kan vast in het contract zitten, maar kan ook tegen betaling toegevoegd moeten worden. 

Zonder vast contract is de kans dat je wordt afgewezen voor een private leasecontract groter. Dat wil echter niet zeggen dat mensen zonder een vast contract bij voorbaat kansloos zijn. Je kan met je financiële gegevens aantonen dat je geen groot risico vormt voor de leasemaatschappijen, door bijvoorbeeld geen achterstallige betalingen of schulden te hebben. Daarnaast is de acceptatietoetsing vrijwel altijd kosteloos, wat betekent dat je altijd een poging kunt wagen.

Als je geen vast contract hebt kun je bij je werkgever vragen om een intentieverklaring. Met een intentieverklaring geeft je werkgever aan dat ze van plan je een vast dienstverband aan te bieden, mits je goed blijft functioneren uiteraard. Met deze intentieverklaring is de kans dat je wordt goedgekeurd een stuk groter.

Private lease met een uitkering

Of het mogelijk is om te kunnen private leasen met een uitkering hangt sterk af van je situatie. Wanneer je alleen de kosten moet dragen is het erg moeilijk om te kunnen private leasen met een uitkering. Mensen met een bijstandsuitkering zijn over het algemeen kansloos omdat deze uitkering simpelweg als te laag wordt beschouwd om de financiële verplichting te kunnen dragen. 

Ook een WW-uitkering (werkloosheidsuitkering) of een ZW-uitkering (ziektewetsuitkering) wordt vrijwel altijd afgewezen, aangezien er weinig tot geen garantie is op toekomstig inkomen voor desbetreffende potentiële klant. Een AOW-uitkering (ouderenwetsuitkering) is een stabielere vorm van inkomsten en heeft een hogere kans van slagen bij de kredietcheck. 

Leasen met een negatieve kredietcheck

Ben je afgewezen tijdens de kredietcheck terwijl je zeker bent dat je de financiële lasten kan dragen? Dan heb je nog een mogelijkheid. Soms is het mogelijk om met een garantstelling van een naaste alsnog een leasecontract af te sluiten. Diegene staat dan garant voor jou en wordt verantwoordelijk gehouden wanneer je niet aan de financiële last kan voldoen.

Wanneer ook deze optie niet mogelijk is, kun je als laatste troef iemand anders het leasecontract voor je laten afsluiten. Dit gebeurt dan onder zijn/haar naam, waarna je met deze persoon zelf een betalingsregeling treft. Op deze manier is het alsnog mogelijk om te leasen.  

Overige restricties private lease

Buiten de kredietcheck zijn er nog andere restricties die (mogelijk) worden gehanteerd door leasemaatschappijen. Logischerwijs is het bezit van een Nederlands rijbewijs een vereiste voor een private lease contract. Sommige leasemaatschappijen werken met leeftijdsrestricties, zowel als minimum- en maximumleeftijd. 

Voorwaarden verschillen per aanbieder

Het is evident dat de voorwaarden en restricties nogal kunnen verschillen per aanbieder. Check voordat je een contract afsluit daarom goed hoe alles zit bij de leasemaatschappij van jouw keuze. Soms is het mogelijk dat je bij een aanbieder niet door de acceptatietoetsing heen komt, terwijl dit bij een andere partij wel lukt. Uiteraard blijf je zelf verantwoordelijk voor je financiële gezondheid en is het cruciaal om dit scherp in de gaten te houden.