Subsidies elektrische auto’s

Shane JebbinkShane Jebbink10 augustus 2022 om 09:36

Elektrische auto’s zijn steeds meer in opkomst in Nederland. Zeker met de almaar stijgende benzineprijzen winnen de elektrische modellen van auto’s in populariteit. Het opladen van een auto is nu eenmaal een stuk voordeliger dan het voltanken van een vergelijkbaar exemplaar.

elektrisch-rijden-SEPP

Omdat elektrische auto’s in aanschaf of maandelijks leasebedrag een stuk duurder zijn dan benzine- of dieselauto’s heerst er een aardige drempel voor particulieren om over te stappen op elektrisch rijden. Om die drempel te verkleinen heeft de Nederlandse overheid de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) in 2020 in het leven geroepen. 

Waarom bestaat de SEPP?

Om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan stimuleert de overheid in de vorm van deze subsidie Nederlanders om over te stappen naar een elektrische auto. Deze stimulans is nodig, omdat veel mensen tegen de hoge aanschaf- en private leasebedragen van elektrische auto’s aanlopen. 

Omdat het ontwikkelen en produceren van elektrische auto’s een stuk duurder is voor autoproducenten zie je dat ook terug in de prijs. Door (een deel van) dat prijsverschil te compenseren hoopt de overheid dat meer particulieren kiezen voor een elektrische auto. 

Voor wie is de SEPP bedoeld en hoe lang loopt de subsidie?

De regeling is alleen voor particulieren bedoeld en maakt onderscheid tussen het kopen/leasen van een nieuwe auto of een occasion. Jaarlijks wordt de subsidiepot aangevuld zodat mensen gebruik kunnen maken van de regeling. Daarbij geldt dat het budget aangevraagd kan worden zolang er geld in de pot zit. 

Voor het huidige jaar is de subsidiepot uitgeput en is het dus niet meer mogelijk om een vergoeding aan te vragen. Voor de gehele looptijd van de subsidie tot 2025 zijn de jaarlijkse bedragen die aangevraagd kunnen worden vastgesteld.

De subsidiebedragen voor nieuwe elektrische auto’s zijn aflopend, omdat deze naar verwachting van de overheid steeds betaalbaarder worden. Na 2024 houdt de subsidie (voorlopig) op te bestaan. 

Wat zijn de bedragen die worden uitgekeerd door de SEPP?

De bedragen in de tabel worden uitgekeerd bij het kopen of private leasen van een nieuwe elektrische auto. In het geval van private lease wordt de subsidie per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. De subsidie stopt als je de auto binnen die 48 maanden weer inlevert. 

geld-SEPP

Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat als je subsidie aanvraagt voor een private leasecontract in 2023 je maandelijks een bedrag van ongeveer € 61,46 (totaalbedrag van € 2.950 gedeeld door 48 maanden) tegemoet kunt zien, ongeacht de looptijd van je contract. Wanneer je contract over een kortere periode dan 4 jaar loopt stopt de subsidie simpelweg nadat de overeenkomst is beëindigd.

JaarBedrag (nieuwe auto)
2020€ 4.000
2021€ 4.000
2022€ 3.350 (niet meer mogelijk)
2023€ 2.950
2024€ 2.550
De subsidiebedragen van de SEPP

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de SEPP met een private leasecontract?

Voordat je met een private leasecontract in aanmerking komt voor de SEPP moet je aan enkele voorwaarden voldoen. Zo moet de leaseovereenkomst op of na 1 januari van het jaar zijn afgesloten waarin je subsidie aanvraagt. Daarnaast moet de overeenkomst op jouw naam staan. 

De desbetreffende auto moet naast dat het personenauto is volledig elektrisch zijn en een actieradius hebben van minstens 120 kilometer. Tenslotte moet de catalogusprijs van de auto tussen € 12.000 en € 45.000 zitten. De catalogusprijs is de officiële nieuwprijs van de auto die geldt op de datum dat het kenteken is afgegeven. 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft een lijst opgesteld van auto’s die in aanmerking komen voor de SEPP. Overigens moet te allen tijde rekening worden gehouden met het feit dat de subsidie geldt zolang er nog geld beschikbaar is in de subsidiepot.